projeler

Bandırma Deneyim Parkı

İşveren : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Lokasyon : Balıkesir, Türkiye
Başlangıç : 2017
Bitiş : 2017
Ölçek : 250.000 m2

Bandırma Deneyim Parkı

Bandırma parkı yarışması, proje alanının sınırları ile sınırlı kalmaması gereken bir tasarım sürecine sahiptir. Fiziksel ve kavramsal olarak tüm şehre nüfuz eden bir deneyim olmalıdır. Bu nedenle, stratejik büyüme planına uygun olarak Bandırma için proje yaklaşımı tutumu, "kentin, uluslararası kullanıcıların deneyimlerine açık bir marka şehir olarak görülmesi" dir. Her deneyim, soruna farklı açılardan yaklaşarak yeni kapılar açılmasını sağlar ... Bandırma'yı Demiryolları ile giden ekip olarak kenti proje alanı üzerinden yaşamaya başladık. Nitekim, bu deneyimin tasarım sürecinde alınan kararları da etkilediğini söylemek doğrudur. İki seçenek, Proje alanı boyunca Bandırma'yı görmek veya Bandırma sahilinden alanı görmek. Bandırma proje alanında, kuzey rüzgarlarının oluşturduğu ağaçların arasından sahil şeridine baktığımızda, kentsel ağın sürekliliğinde bir sınır ve bir kırılma olduğunu fark ettik. Bu bulgu, birincil aşamalarımızda proje sürecinin ana kararlarının verilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Proje alanının eski askeri kullanımının izleri hala okunaklıdır. Mevcut katmandan gelen bu katmana eklenecek olan proje, bir asma, kökler geçecek ve arazi içindeki katmanlar arasında yukarı ve aşağı spiral şeklinde olacak. Daha sonra kollarını şehre doğru genişleterek genişleyecek ve büyüyecek bir deneyim alanı olarak şekillenecek. Proje alanına dayanan ve şehre yayılan bir deneyim ağı. Üst ölçekten bakıldığında Bandırma sahil şeridinde bulunan sanayi limanı bir sınır oluşturmaktadır. Buna ek olarak, sanayi limanı ve geçmişte alınan ilgili kentsel kararlar, kentsel alanların 7/24 deneyimini aktif olarak engelliyor, yeşil ağların sürekliliğini engelliyor ve sahil şeridinin kırılmasına neden oluyor. Mevcut durumdaki bu olumsuz etkiye rağmen, başta Avrupa olmak üzere birçok eski liman kentinin sanayileşmeyle kentleşmeyi değiştirdiğini görüyoruz. Sanayi bölgelerinin ıslah edildiği ve şehre miras olarak getirildiği ve kentsel alanda dile getirildiği bilinmektedir. Bu bağlamda, üst ölçekli kararlarımızda, alternatif ağlar sağlayarak şehre ulaşmayı ve aktif sanayi limanına kentsel sürekliliği sağlamayı hedefledik. İlk olarak, sahil şeridinin vatandaşlar tarafından aktif olarak deneyimlenmesini sağlayacak alternatif rekreasyon alanları tasarladık. Kenti bir tema parkına dönüştürmek yerine mevcut sorunların farkındalığını artırarak şehrin yaşam kalitesini artırmayı hedefledik. Sahil şeridindeki tekne parkı, su ile bağlantılı oturma ve gözlem alanları, deniz üzerine inşa edilen tiyatro sahnesi, yeme ve içme alanları, alışveriş yoluyla vatandaşların bu kentsel alanı deneyimlemelerini sağlayan bir tasarım önerdik. Kentsel atölyeler (endüstriyel heykel), spor ve çocuk oyun alanları. Bu tasarımda, mevcut bağlantıyı korumak için endüstriyel limandan dönüştürülen uygun malzeme ve alanların yeniden kullanılması da amaçlanmaktadır.
Argus Medya