projeler

Göztepe Kompleks

İşveren : Dürüst Group
Lokasyon : İstanbul, Türkiye
Başlangıç : 2014
Bitiş : 2014
Ölçek : 70.000 m2

Göztepe Kompleks

Yaklaşık 13.800 m² lik taban alanına sahip parsel, Kadıköy ilçesinin Göztepe isimli bölgesindedir. Araç trafiğinin çok yoğun olduğu E5 karayolunun Kadıköy - Kartal istikameti arasında, yola oldukça uzun bir cephe vererek konumlanır. Yol kotundan yaklaşık 10 m aşağıdadır. Göztepe Ofis , bu verilerden yola çıkarak en fonksiyonel şekilde konumlanmayı amaçlar. İki ayrı blok olarak tasarlanan Göztepe ofis , ticaret ve ofis işlevlerini bünyesinde barındırmaktadır. Son 3 kat tamamen ofis işlevine ayrılmıştır. Ticari işlevin en yoğun olduğu kısım 2.kattır. 2.kat ile zemin kat bağlantısını kuran rampa etrafında ticari işlevli mekanlar sıralanır.Zemin ve 1.kata ise ofis yoğunluklu karma bir kullanım vardır. Parselin ön ve arka sınırlarına yerleşmiş iki blok arasında kalan yaklaşık 1750 m²lik eliptik boşluk, binanın zemin katında sosyal bir alana dönüşmektedir. Ofis girişleri , araç girişi/dolaşımı ve otopark girişleri bu alanda yapılmaktadır. Ayrıca zemin katta bulunan restaurant , cafe , gym vb. sosyal mekanlar bu boşluğa açılmakta, burayı ortak bir alana dönüştürmektedir. Zemin katta başlayarak 2. kata ulaşan rampa ise binadaki bir diğer sosyal alandır. Mağazaların etrafında bir dolaşım alanı yaratırken , zemin kat ile 2. kat arasında yaya aksı oluşturmaktadır. Bu sayede yaya ve araç dolaşımları birbirinden büyük ölçüde ayrılmakta, kontrollü yapılabilmektedir. Kent ölçeğindeki ulaşım kararlarına bağlı olarak Göztepe projesinde ulaşım akslarından gelen yoğun trafik akışının izole edilmesi hedeflenmiştir.
Argus Medya