projeler

Antakya Sosyal Kompleks

İşveren : Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
Lokasyon : Antakya, Türkiye
Başlangıç : 2000
Bitiş : 2000
Ölçek : 12660 m2

Antakya Sosyal Kompleks

Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının tüm kente hizmet edecek bir kamusal alan yaratılması amacına yönelik hazırlanan proje, şehirdeki konumu itibariyle eski ve yeninin kesişmesinde yer almaktadır. Kapalı alanlarında konferans salonları, balo salonu, restoranlar, kütüphane ve ofisler ile kapalı spor salonlarını barındırmaktadır. Çevre düzenlemesinde ise farklı kotlarda yer alan bahçeler ve bu bahçelere sınır oluşturan ve şehrin tarihi geçmişinden izler taşıyan yapı duvarları, amfi tiyatro ve açık spor alanları yer almaktadır. Yapının projelendirilmesinde ön planda tutulan sadece belirli dönemlerde kullanılan bir resmi yapı yerine, yerel kullanıcılara kapıları açık, insan ölçeğinde, mevcuda saygılı bir mekan yaratılmasıydı. Antakya’nın farklı kökenlere dayanan tarihi geçmişinden izler taşıyan mekan, taklit etmek yerine yorumlama çabası içindedir. İç mimarisinde de süren aynı çizgi yerel malzemelerin farklı kullanımları ile bölgesel el sanatlarına atıfta bulunmaktadır.
Argus Medya