projeler

Evka Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu

İşveren : İzmir Büyükşehir Belediyesi
Lokasyon : İzmir, Türkiye
Başlangıç : 2017
Bitiş : 2017
Ölçek : 26500 m2

Evka Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu

Türkiye'nin Ege kıyılarındaki en büyük şehri; İzmir’de kentin kuzey giriş noktası (İstanbul'a doğru) üzerinde bulunan proje alanı, belediyeye bağlı Bornova İlçesi'nde 21.108 m2 alana sahiptir. Alan, kentsel bir toplama ve dağıtma odağı olarak çalışmasına rağmen erişilebilirlik ve bekleme koşulları açısından etkin ve konforlu hizmet verememektedir. Yapılan tespitlerde belirlenen, Boliva önünden başlayan ve konut bölgesine devam eden aks proje için önemli bir girdi olmuştur. Bu aksın korunması için yapı aksın iki yanına ve üstüne kurgulanmıştır. Bu şekilde aksın bir pasaj olarak devamı sağlanmıştır. Aynı zamanda projenin tüm hacimlerine bu aks üzerinden ulaşmak mümkün olmuştur. Bu aks sosyal merkezin girişini de tanımlamaktadır. Kullanılan yarı geçirimli malzeme ile cephe kendi önünde tanımladığı meydana bakan bir ekran niteliğindedir ve yapının içinde gerçekleşen aktivitelerin ipuçlarının kent sakinleri ile paylaşmaktadır. Ticari birimleri ana salon tarafı ve peron tarafı olarak ikiye ayrılmıştır. Yeme içme odaklı üniteler daha yoğun yaya trafiği olan otobüs peronları tarafına konumlandırılmıştır. Bu ünitelerin üzerinde yer alan yapı kütlesi yaz ayları için de bir gölgelik görevi üstlenmektedir. Ana salon altında yer alan ticarethaneler ise ortalarındaki ufak meydan ile sokak dokusunu proje içine taşımaktadır. Sosyal merkezin girişindeki yüksek tavanlı hacim ana salon fuayesine ve sergi alanlarına ulaşım imkanı sunmaktadır. Proje kapsamında ele alınan iki ve üç numaralı parseller proje alanı ile kanal boyunca devam eden yeşil alanın değerlendirmesiyle ele edilen park ile bağlanmaktadır. Ayrıca yapının kanal cephesinde devam eden bisiklet yolu yaya yolu ile birleşerek alternatifli ulaşıma imkan sağlamaktadır. Kente bir simge olma amacı taşımayan yapı, yarattığı hacimlerde gerçekleşen etkinlikler ile özdeşleşecek boş bir tuval olarak düşünülmüştür. Bu amaçla az malzeme çeşitliliği ve geometrik sadelik tercih edilmiştir.
Argus Medya