projeler

Ankara Yeni AŞTİ Otobüs Terminali

İşveren : AŞTI Konsorsiyum
Lokasyon : Ankara, Türkiye
Başlangıç : 2016
Bitiş : 2016
Ölçek : 100.000 m2

Ankara Yeni AŞTİ Otobüs Terminali

Yeni Aşti için tahsis edilen alan 100.000 m2 olup Ankara'nin Güneydoğusunda, Ankara çevreyolu kenarında yer almaktadır. Arazinin eğimli yapısı nedeniyle, daha düz olan dere yatağının iki yanına yerleşim uygun görülmüştür. Çıkan hafriyat ise zemin tesviyesi yapılabilecek şekilde bir kotlamaya gidilmiştir.. Otobüs sirkülasyon alanında iki katli bir çözüme gidilmiş, gelen ve giden yolcuların kesişmelerinin önüne geçilmiştir. Arazi içindeki tepenin ileri donuk rezerve edilmesinin bir başka nedeni de Kanal Ankara projesine bakan bir cepheye sahip olmasıdır. Ankara’nın iklimsel koşulları göz önünde bulundurulduğunda otobüs peronlarının çevresinde kapalı bekleme alanları planlanmıştır. Yapım suresini azaltmak amacıyla su basman altı imalatlar betonarme, diğer tüm üst yapılar ise çelik olarak planlanmıştır. Yapıların üst örtüleri membran tipi malzeme olarak düşünülmüştür. İşletme maliyetlerini azaltmak amacıyla gün ışığı maksimum kullanılmakta, doğal havalandırmayı tahsis etmek amacıyla çatı havailikleri planlanmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerjilerin kullanılmaları acısından hem çatı örtüsünde hem de otopark alanlarının üstü de güneş panellerinin kullanılabilmesi düşünülmektedir.
Argus Medya