projeler

Axa Sigorta

İşveren : Axa Sigorta A.Ş.
Lokasyon : İstanbul, Türkiye
Başlangıç : 2013
Bitiş : 2013
Ölçek : 12660 m2

Axa Sigorta

Axa Sigorta tarafında genel müdürlük binası olarak kullanılan yapı İstanbul Fındıklı, Galata Port projesinin komşusu niteliğindedir. Yapının tasarlandığı süre içinde oluşan ihtiyaçlara yönelik kısmi revizyonlar görmüş, ancak bitişik nizam yapının getirdiği gün ışığı problemi ve düşük kat yükseklikleri daha köklü bir çözümü gerekli kılmıştır. Bu amaçla binanın düşey sirkülasyonu yapının merkezine alınarak önünde atrium boşluğu oluşturulmuştur. Bu şekilde güneş ışığının yapı içine homojen dağılması amaçlanmıştır. Ayrıca bina giriş alanın düşük kotu bertaraf etmek için döşemelerde tadilata giderek cephe içinde ikinci bir atrium planlanmıştır. Bu şekilde yapının kullanılan derinliği azaltılmış, havalandırma ve aydınlatma imkanları iyileştirilmiştir. İç mekanda yaratılan, atriuma bakan asansör duvarı ise düşey yeşil bahçe olarak planlanmıştır.


Argus Medya