projeler

Mazı Tatil Kompleksi

İşveren : BBK Yatırım
Lokasyon : Bodrum, Türkiye
Başlangıç : 2014
Bitiş : 2014
Ölçek : 300.000 m2

Mazı Tatil Kompleksi

Bodrumun kendine haz coğrafi karakteri yansıtan bir koyda planlanan tatil kompleksi 300.000 m2 arazi üzerine planlanmıştır. Projenin temelinde mevcut doğal güzelliklerin muhafaza edilerek onunla uyum içinde bir proje oluşturulması yer almaktadır. Yerel mimari anlayışın taşındığı tasarımda değişen turizm anlayışına da yer verilmiştir. Bir vadide yer alan arazinin eğim yönü güneye doğrudur ve dere yatağı ile eşit iki parçaya bölünmektedir. A++ müşteri kitlesine yönelik tasarlanan projede, alışılmış kapalı hacimler yerine daha çok üst örtü içinde yer alan bağımsız küçük ünitelerden oluşan resepsiyon manzaraya karşı bir seyir terası niteliğindedir. Arazinin eğim çizgilerine paralel olarak yerleşen müstakil yapılar iki kat ile sınırlanmıştır. Arazi içinde yerleşen müstakil ve ortak havuzlar deniz suyu ile işletilecek şekilde planlanmıştır. Aynı zaman havuz zeminlerine yerleştirilen toprak kaynaklı hava pompası sistemi ile yenilenebilir enerjiler kullanılmıştır. Gıda atıklarının gübre olarak kullanımı için de proje alanı dışında bir komposttarlası planlanmıştır. Çevre sulamalarında ise gri suların kullanımı hedeflenmiştir. Esnek plan çözümleri ile tesisin farklı yoğunluklarda da verimli bir şekilde işlemesi öngörülmüştür.

Argus Medya