projeler

Bakü Balo Salonu

İşveren : Zqan Holding
Lokasyon : Bakü, Azerbaycan
Başlangıç : 2012
Bitiş : 2012
Ölçek : 2342 m2

Bakü Balo Salonu

Bakü’de yer alan bir konut kompleksinin içinde planlanan yapı, mevcut yapıların mimarisi ile uyum içinde planlanmıştır. Üst düzey devlet çalışanlarının ağırlanması amacıyla projelendirilen yapı büyük bir yemek salonu, sahne, mutfak ve diğer hizmet birimlerini kapsamaktadır. Bodrum katta yer alan garaj, fuaye ve balo salonuna asansör ile doğrudan bağlıdır. Ayrıca yapının önünde yer alan bahçe mimari çizginin devamı niteliğinde klasik bir çizgiye sahiptir. Yapının çatısı teras formunda planlanmış ve iklimin imkanlarına bağlı olarak balo salonu ile birlikte kullanılması hedeflenmiştir. Cephede düşünülen düşey bahçe ile yerel malzemelerin getirdiği tekdüzelik kırılmıştır. Yapı bodrum katına açılan bir tünel ile konut kompleksine de bağlanmaktadır.
Argus Medya