projeler

ÇEDBİK EĞİTİM / ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR

ÇEDBİK EĞİTİM / ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR

Çevreye Duyarlı Yeşil Binalar Konseyi proje yöneticisi Ahmet Acar’la “Sürdürebilirlik ve Amaçları” konulu eğitimi için ofisimizde buluştuk.
Argus Medya